Regler för Vita bandet

Hur
Turen ska genomföras längs fjällkedjan och
» med självklar miljö- och naturhänsyn
» för egen kraft. Draghund, häst, kite eller liknande ickemotoriserade hjälpmedel är tillåtna, men kommer att registreras som en sådan variant.
» i sin helhet utan avbrott
» utan motoriserade hjälpmedel (med undantag för de båttransporter som går över vissa fjällsjöar mellan lederna)
» med SPOT-sändare (eller motsvarande) för att genomföra turen på ett så säkert som möjligt
» enligt allemansrätten och andra gällande regler.
Support får inte tas emot genom uttransport av mat/utrustning med hundspann, häst eller andra två- eller flerbenta farkoster längs delsträckorna. Depåerna får inte köras ut av någon annan än fjällfararen på fjället. Fika hos lokalbefolkning bör dock alltid bejakas!
Mat- och utrustningsdepåer som ska skickas ut före avfärd skickas på enklast sätt (bussgods, vänner/bekanta etc.), men ska alltså under turen hämtas upp av fjällfararen själv. Detta gäller även så långt som det är möjligt kompletteringsköp i depåerna (av t.ex. bensin och färskvaror) som alltså också ska göras av fjällfararen själv.
Avbrott på grund av sjukdom är tillåtet om turen återupptas på samma plats efter stoppet och utan onödigt dröjsmål.
Turen kan genomföras året om.

Boende
Tält och/eller stuga. I depåerna är det fritt att nyttja vilken svit som helst...

Start, färdväg och mål
Grövelsjöns fjällstation och Treriksröset. Vid start och mål ska handen läggas på fjällstationens dörr respektive på riksröset.
Följande platser måste man under färden passera genom eller väster om:
» Åre
» Håkafot
» Jäckvik
» Saltoluokta
» Nikkaluokta
» Torne Träsk, östra spetsen

Vid mål (eller senast en vecka efter) anmäler fjällfararen:
» Startplats
» Start- och måldatum
» Antal färddagar
» Färdsträcka (tot. antal km)

Obligatorisk SPOT
Av säkerhetsskäl är SPOT/nödsändare är en obligatorisk del - den enda - i utrustningen när man ska genomföra Fjällfararnas Vita och/eller Gröna Band. Det finns möjlighet att till självkostnadspris hyra SPOT från Bandens koordinatorer. Alternativt har man en egen SPOT eller motsvarande variant av nödsändare med sig.

Taget från Vita & Gröna bandets hemsida: http://www.vitagronabandet.se